Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Radnovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dohoda č. 22/31/012/30

ID: 2022 – Ústredie práce

8.12.2022

Začiatok účinnosti 9.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Radnovce

Objednávateľ - Sídlo Radnovce 81, 980 42 Rimavská Seč

Objednávateľ - IČO 00318981

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Zmluva o termínovanom úvere č. 68/027/19 – Dodatok č. 1

ID: 68/027/19 – Prima banka Slovensko

5.8.2021

Začiatok účinnosti 5.8.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Radnovce

Objednávateľ - Sídlo Radnovce 81, 980 42 Rimavská Seč

Objednávateľ - IČO 00318981

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o termínovanom úvere č. 68/006/19 – Dodatok č. 1

ID: 68/006/19 – Prima banka Slovensko

5.8.2021

Začiatok účinnosti 5.8.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Radnovce

Objednávateľ - Sídlo Radnovce 81, 980 42 Rimavská Seč

Objednávateľ - IČO 00318981

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o termínovanom úvere č. 68/015/19 – Dodatok č. 1

ID: 68/015/19 – Prima banka Slovensko

5.8.2021

Začiatok účinnosti 5.8.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Radnovce

Objednávateľ - Sídlo Radnovce 81, 980 42 Rimavská Seč

Objednávateľ - IČO 00318981

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o úvere č. 68/003/21

ID: 68/003/21 – Prima banka Slovensko

50 000,00 €

5.8.2021

Začiatok účinnosti 5.8.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 50 000,00 €

Objednávateľ Obec Radnovce

Objednávateľ - Sídlo Radnovce 81, 980 42 Rimavská Seč

Objednávateľ - IČO 00318981

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky č. 68/004/21

ID: 68/004/21 – Prima banka Slovensko

429 104,40 €

5.8.2021

Začiatok účinnosti 5.8.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 429 104,40 €

Objednávateľ Obec Radnovce

Objednávateľ - Sídlo Radnovce 81, 980 42 Rimavská Seč

Objednávateľ - IČO 00318981

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Štatistický úrad SR

18.3.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Radnovce

Objednávateľ - Sídlo Radnovce 81, 980 42 Rimavská Seč

Objednávateľ - IČO 00318981

Dodávateľ Štatistický úrad SR, IČO: 00166197

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy