Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Zuzana ANGYALOVÁ

Poslanec

Patrik DÁVID

Poslanec

Attila BALOG

Poslanec

Tibor LOVAŠ

Poslanec

Ing. Dénes PÓSA

Poslanec

Jozef RADIČ

Poslanec

 Kristóf ŠEREŠ

Poslanec

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 26. februára 2021.