Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským


adresa: 980 42 Radnovce 63

Zamestnanci školy

Mgr. Monika Holeková

riaditeľka školy

zs.radnovce@gmail.com 047/5592204

Mgr. Zuzana Vargová

zástupkyňa školy

zs.radnovce@gmail.com 047/5592204

Mgr. Marianna Šivák

adm.pracovník/učiteľka

zs.radnovce@gmail.com 047/5592204

Zverejnené 19. februára 2021.
Upravené 6. apríla 2021.