Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Radnovce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 23. marca 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 6. apríla 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky:

https://www.minv.sk/?p24-info11

Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky:

https://www.minv.sk/?p24-info12

Ďalšie informácie nájdete na stránke Ministerstva vnútra:

https://www.minv.sk/?volby-prezidentsr