Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Radnovce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 8. júna 2024

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ďalšie informácie nájdete na stránke Ministerstva vnútra:
https://www.minv.sk/?volby-ep

Elections

to the European Parliament

in the territory of the Slovak Republic

Information for the voter

Date and time of elections

Elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic will be held

on Saturday 8. 6. 2024 from 7 a.m. to 10 p.m.

Further information  is available at the website of the Ministry of Interior of the Slovak Republic:

http://www.minv.sk/?volby-ep

Fotogaléria

Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov pre voľby do Európskeho parlamentu 2024 na území Slovenskej republiky

Vydanie hlasovacieho preukazu

Volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb nebude môcť voliť vo svojom okrsku podľa trvalého pobytu, môže požiadať obec trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Voliť s ním môže v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku. Obce začnú vydávať hlasovacie preukazy od 24. apríla.

O hlasovací preukaz bude možné požiadať:

  • elektronicky a listinne najneskôr do 20. mája, pričom žiadosť musí byť do uvedeného termínu aj obci doručená
  • osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce (najneskôr v piatok 7. júna)

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

obec.radnovce@centrum.sk

Obec Radnovce                                                          

Darina Bozóová

Radnovce 81                                               

980 42 Rimavská Seč

t.č.: 047/5592198