VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním na školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Radnovce

Zverejnené
4. augusta 2021
Kategória

VZN č. 2/2021 o určení výšky FP na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním na školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Radnovce

Prílohy