Výberové konanie ZŠ – školský špeciálny pedagóg

Upravené
19. feb 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
12. septembra 2019

Obecný úrad Radnovce vyhlasuje výberové konanie na školského špeciálneho pedagóga Základnej Školy NP „Pomáhajúce profesie k edukácii detí a žiakov“