Výberové konanie ZŠ – pedagogický asistent

Upravené
19. feb 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
27. novembra 2018

Obecný úrad Radnovce vyhlasuje výberové konanie na pedagogického asistenta Základnej Školy