Preskočiť na obsah

VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľa/-ky ZŠ

Upravené
19. feb 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. decembra 2015

Obec Radnovce vyhlasuje podľa ustanovenia §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov