Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samospráv

Upravené
19. feb 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
13. novembra 2018