Preskočiť na obsah

Výberové konanie na pozíciu pedagogického asistenta Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Radnovce – Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“

Zverejnené 25.8.2021.