Výberové konanie na pozíciu pedagogického asistenta Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Radnovce – Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“

Obecný úrad Radnovce vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pedagogického asistenta Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Radnovce – Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“

Zverejnené 25. augusta 2021.
Upravené 16. decembra 2022.