Sčitovanie obyvateľov 2021 -Népszámlálás 2021

https://radnovce.sk/wp-content/uploads/2021/03/SODB_DL_Letak_MADARSKY.pdf

Letáky na stiahnutie

Zverejnené 9. marca 2021.
Upravené 1. júna 2021.